De ontwikkelingspolikliniek 

Het is bekend dat te vroeg of te klein geboren baby’s, baby’s met een infectie of baby’s met zuurstoftekort tijdens de geboorte een hogere kans hebben op het ontwikkelen van bijvoorbeeld voedingsproblemen, epilepsie en een ontwikkelingsachterstand. Vroegtijdig signaleren van problemen biedt de mogelijkheid om zorg op maat te bieden en waar nodig te verwijzen naar fysiotherapeut, maatschappelijk werk of dokter.

Op 1 februari 2019 is de ontwikkelingspolikliniek in Sengerema geopend. Iedere donderdag is er een spreekuur dat geleid wordt door een NICU-verpleegkundige. Indien de zuigeling of peuter afwijkend gedrag vertoond, wordt een kinderarts geconsulteerd. De polikliniek is nu al een succes! 70% van de patiënten komen terug voor controles.

Achtergrondinformatie:

Met het opstarten van deze polikliniek bieden we alle patiënten die opgenomen hebben gelegen op de NICU controles op de leeftijd van 1-3-6-12- 24 maanden. Tijdens opname op de NICU krijgen de moeders een ‘follow-up’ kaart met algemene informatie over hun kind en waarom hun kind andere zorg nodig heeft. Deze kaart is ontwikkeld samen met het ziekenhuis en lokale kinderartsen.

Met behulp van regelmatige poliklinische afspraken kunnen we kwetsbare patiënten vervolgen en problemen in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren. Dit gebeurt met behulp van aangepaste schema’s uit de ‘Malawi Developmental Assessment Tool’, die gevalideerd is voor het gebruik in ontwikkelingslanden. Het personeel is getraind in het gebruik hiervan.

Beoogde resultaten:

  • Vroegtijdig signaleren en behandelen van problemen in de ontwikkeling bij kinderen met een verhoogd risico daarop. Het doel hiervan is dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en dus beter zullen functioneren op latere leeftijd.
  • Begeleiding en educatie van ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen met als doel betere zorg voor het kind, meer begrip voor de problemen van het kind en een betere integratie van deze kinderen op school en in de samenleving.
  • Ten slotte geeft dit project ook de mogelijk om beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van voormalig couveuse patiënten.

‘Een stapje naar de toekomst’ wint de Albert Schweitzer Prijs 2018

Bron: Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Jaarlijks worden in het ziekenhuis van Sengerema, Tanzania, circa 11.000 baby’s geboren. Hiervan belanden zo’n 1300 baby’s in kritieke toestand op de Intensive Care (NICU). Sinds het verbeteren van de zorg voor zieke pasgeborenen is de babysterfte in dit ziekenhuis het afgelopen jaar met zo’n 40% afgenomen. In Nederland wordt deze kwetsbare doelgroep nauwkeurig poliklinisch gevolgd omdat zij een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand hebben. Vroegtijdig anticiperen op mogelijke problemen biedt een kans voor een optimale ontwikkeling. Om deze reden is het idee tot het opstarten van een ontwikkelingspolikliniek in Sengerema geboren. Om dit te kunnen realiseren, is financiële steun essentieel. 

Op 14 april reikte het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) voor de achtste keer de Albert Schweitzer Prijs uit. Iris van Wanrooij (arts assistent neonatologie) en Milou van Ingen (physician assistant) werden door de vakjury verkozen tot winnaars van de Hoofdprijs. Zij ontvangen de startsubsidie van € 5000 voor het verder uitvoeren van hun project.

De jury prees dit project omdat een goed doordacht initiatief is, waar veel behoefte aan is, wat een groot draagvlak bij alle betrokkenen geniet en wat goed uitvoerbaar en uit te breiden is. De winnaar zet het geldbedrag van de Albert Schweitzer Prijs in voor het uitvoeren van het project. Vaak blijkt de AS Prijs een vliegwiel voor startende Nederlandse initiatiefnemers in Afrika.

3,287 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag